Wat kun je trainen ?

TrainingsMoment biedt de mogelijkheid om de onderstaande gesprekssituaties te trainen. Mocht jouw situatie hier niet tussen staan dan is maatwerk ook mogelijk. 

 • Voeren van een goed gesprek (basisgesprekstechnieken)

 • Bereiken van jouw doel zonder een bevoegdheid als leidinggevende (beïnvloedingsgesprek)

 • Geven van een slechte boodschap (slecht-nieuws gesprek)

 • Bespreken van zorgen over het welzijn van de ander (signalerings-/ preventiegesprek)

 • Een gesprek voeren met een sollicitant (sollicitatiegesprek)

 • In gesprek gaan met jouw medewerker over zijn/haar functioneren (functioneringsgesprek)

 • De ander bewust maken van het effect van zijn/haar gedrag (feedbackgesprek)

 • Een beoordeling geven over de arbeidsprestatie (beoordelingsgesprek)

 • Aanspreken op het niet nakomen van afspraken en/of bij ongewenst gedrag (correctiegesprek)

 • In gesprek gaan over jouw loopbaanwensen en –perspectieven (loopbaangesprek)

 • Leren van vertrekkende medewerkers (exitgesprek)

 • Steun bieden na een schokkende gebeurtenis (opvanggesprek)

 • Reageren op een telefonische ziekmelding (verzuimgesprek)

 • Bespreken van frequent verzuim (kort frequent verzuimgesprek)

 • Bemiddelen in een conflict (conflictgesprek)

 • Reageren op emotie en voorkomen van agressie (agressiepreventie)

 • Inbrengen van jouw eigen situatie (maatwerk)

Rob van den Biggelaar   |   Email : info@trainingsmoment.nl   |   Tel : 06 5253 8007