Met TrainingsMoment train je 
het aangaan van lastige gesprekssituaties.

Wat kun je trainen ?

TrainingsMoment biedt de mogelijkheid om de onderstaande gesprekssituaties te trainen. Mocht jouw situatie hier niet tussen staan dan is maatwerk ook mogelijk. 

 • Basisgesprekstechnieken: voeren van een goed gesprek

 • Beïnvloedingsgesprek: bereiken van jouw doel zonder een bevoegdheid als leidinggevende

 • Slecht-nieuws gesprek: geven van een slechte boodschap

 • Signalerings-/ preventiegesprek: bespreken van zorgen over het welzijn van de ander

 • Sollicitatiegesprek: een gesprek voeren met een sollicitant

 • Functioneringsgesprek: in gesprek gaan met jouw medewerker over zijn/haar functioneren 

 • Feedbackgesprek: de ander bewust maken van het effect van zijn/haar gedrag 

 • Beoordelingsgesprek: een beoordeling geven over de arbeidsprestatie 

 • Correctiegesprek: aanspreken op het niet nakomen van afspraken en/of bij ongewenst gedrag

 • Loopbaangesprek: in gesprek gaan over jouw loopbaanwensen en –perspectieven 

 • Exitgesprek: leren van vertrekkende medewerkers

 • Opvanggesprek: steun bieden na een schokkende gebeurtenis 

 • Verzuimgesprek: bespreken van arbeidsverzuim

 • Conflictgesprek: bemiddelen in een conflict

 • Agressiepreventie: reageren op emotie en voorkomen van agressie

 • Maatwerk: inbrengen van jouw eigen situatie

Rob van den Biggelaar   |   Email : info@trainingsmoment.nl   |   Tel : 06 5253 8007