De Trainingsmomenten

De trainingsmomenten die wij aanbieden liggen allemaal op het terrein van de werkgerelateerde communicatie. Communicatie tussen leidinggevende en medewerker en tussen medewerker en klant of cliënt. U moet hierbij denken aan gesprekssoorten als een slecht-nieuwsgesprek, een sollicitatiegesprek of een telefonisch klachtgesprek. Hieronder vindt u aangegeven alle gesprekssoorten die u kunt trainen bij TrainingsMoment. Wij hebben een aanbod voor leidinggevenden en voor medewerkers.

Gesprekssoorten voor leidinggevenden

  • Slecht-nieuws gesprek (het vertellen van slecht nieuws aan een medewerker)
  • Signalerings-/ preventiegesprek (in het kader van voorkomen arbeidsverzuim)
  • Sollicitatiegesprek (het voeren van een gesprek met een sollicitant)
  • Functioneringsgesprek (het bespreken van het functioneren van de medewerker en de ondersteuning hierbij door de leidinggevende)
  • Feedbackgesprek (een medewerker bewust maken van zijn/haar gedrag)
  • Beoordelingsgesprek (een formeel oordeel uitspreken over de arbeidsprestatie van de medewerker)
  • Discipline-/correctiegesprek (bij het niet nakomen van afspraken en ongewenst gedrag)
  • Loopbaangesprek (een gesprek met een medewerker over loopbaanwensen en –perspectieven)
  • Exitgesprek (leren van vertrekkende medewerkers)
  • Opvang en nazorg gesprek (bij een agressie-incident)
  • Verzuimgesprek (telefonische verlofaanvraag/ contactgesprek/ frequent verzuim gesprek)


  Gesprekssoorten voor medewerkers

   • Telefonisch klachtgesprek (opvangen van een klacht van een klant)
   • Agressiepreventie-aanpak (aan de balie/ spreekkamer/ telefoon)
   • Verkoopgesprek (gesprekstechnieken bij het verwerven van een opdracht)
   • Feedbackgesprek (terugkoppeling geven op het gedrag van een collega of leidinggevende)
   • Loopbaangesprek (een gesprek voeren met je leidinggevende over je loopbaan)
   • Sollicitatiegesprek (het voeren van een sollicitatiegesprek naar een interne of externe functie)